Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại Hóc Môn giá rẻ nhất

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại Hóc Môn giá rẻ nhất

Tác giả: Huy Hoàng Phát

Mục lục

Bảng báo giá tham khảo chi phí lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại Hóc Môn sử dụng tôn Hoa Sen của Huy Hoàng Phát

Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại Hóc Môn giá rẻ nhất

Bảng giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

(Tôn hoa sen cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, Sóng tròn, Sóng ngói)

1
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.30mm
Giá từ 67.000 – 134.000 vnđ/m²
2
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.35mm
Giá từ 75.000 – 150.000 vnđ/m²
3
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.40mm
Giá từ 84.000 – 168.000 vnđ/m²
4
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.45mm
Giá từ  96.000 – 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.50mm
Giá từ 105.000 – 210.000 vnđ/m²

Bảng giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa Sen sóng ngói tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

(Tôn hoa sen cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.30mm
Giá từ 77.000 – 154.000 vnđ/m²
2
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.35mm
Giá từ 85.000 – 170.000 vnđ/m²
3
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.40mm
Giá từ 94.000 – 188.000 vnđ/m²
4
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.45mm
Giá từ  106.000 – 212.000 vnđ/m²
5
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.50mm
Giá từ 115.000 – 230.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ gia công PU cách nhiệt tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

(Cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông và 9 sóng vuông)

1 Báo giá dịch vụ thợ gia công Pu cách nhiệt dày 16-18ly cho tôn 5 sóng  Giá từ 64.000 – 84.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ gia công Pu cách nhiệt dày 16-18ly cho tôn 9 sóng  Giá từ 64.000 – 84.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ dán mút PE – OPP cách nhiệt tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

(Dán PE-OPP cách nhiệt 1 mặt bạc độ dày 5ly – 30ly)

1
Huy Hoàng Phát báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 5ly 
Giá từ 14.000 – 19.000 vnđ/m² 
2
Huy Hoàng Phát báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 10ly
Giá từ 20.000 – 25.000 vnđ/m² 
3
Huy Hoàng Phát báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 15ly
Giá từ 29.000 – 34.000 vnđ/m² 
4
Huy Hoàng Phát báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 20ly
Giá từ 40.000 – 45.000 vnđ/m² 
5
Huy Hoàng Phát báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 25ly
Giá từ 48.000 – 53.000 vnđ/m² 
6 Huy Hoàng Phát báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 30ly
Giá từ 60.000 – 67.000 vnđ/m² 

Bảng báo giá tham khảo chi phí lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại Hóc Môn sử dụng tôn Đông Á của Huy Hoàng Phát

Bảng giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh màu Đông Á tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

(Tôn lạnh màu Đông Á cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

1
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.30mm Giá từ 55.000 – 110.000 vnđ/m²
2
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.35mm Giá từ 67.000 – 134.000 vnđ/m²
3
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.40mm Giá từ 77.000 – 154.000 vnđ/m²
4
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.45mm Giá từ 86.000 – 172.000 vnđ/m²
5
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.50mm Giá từ 97.000 – 194.000 vnđ/m²

Bảng giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

(Tôn Đông Á cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.30mm Giá từ 65.000 – 130.000 vnđ/m²
2
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.35mm Giá từ 77.000 – 154.000 vnđ/m²
3
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.40mm Giá từ  87.000 – 174.000 vnđ/m²
4
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.45mm Giá từ 96.000 – 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.50mm Giá từ 107.000 – 114.000 vnđ/m²

Bảng giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

(Tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

1
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.30mm Giá từ 65.000 – 130.000 vnđ/m²
2
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.35mm Giá từ 77.000 – 154.000 vnđ/m²
3
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.40mm Giá từ  87.000 – 174.000 vnđ/m²
4
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.45mm Giá từ 96.000 – 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.50mm Giá từ 107.000 – 114.000 vnđ/m²

Bảng báo giá tham khảo chi phí lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại Hóc Môn sử dụng tôn Việt Nhật của Huy Hoàng Phát

Bảng giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh màu Việt Nhật tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

(Tôn lạnh màu Việt Nhật cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

1
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.30mm Giá từ 49.000 – 98.000 vnđ/m²
2
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.35mm Giá từ 57.000 – 114.000 vnđ/m²
3
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.40mm Giá từ 68.000 – 136.000 vnđ/m²
4
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.45mm Giá từ 75.000 – 150.000 vnđ/m²
5
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.50mm Giá từ 84.000 – 168.000 vnđ/m²

Bảng giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

(Tôn sóng ngói Việt Nhật cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.30mm Giá từ 59.000 – 118.000 vnđ/m²
2
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.35mm Giá từ 67.000 – 134.000 vnđ/m²
3
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.40mm Giá từ 78.000 – 156.000 vnđ/m²
4
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.45mm Giá từ 85.000 – 170.000 vnđ/m²
5
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.50mm Giá từ 94.000 – 188.000 vnđ/m²

Bảng giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách nhiệt Việt Nhật tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

(Tôn Việt Nhật cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

1
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.30mm Giá từ 94.000 – 188.000 vnđ/m²
2
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.35mm Giá từ 102.000 – 204.000 vnđ/m²
3
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.40mm Giá từ 115.000 – 130.000 vnđ/m²
4
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.45mm Giá từ 127.000 – 154.000 vnđ/m²
5
Báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.50mm Giá từ 134.000 – 168.000 vnđ/m²

Bảng giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

1 Huy Hoàng Phát báo giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng cho tầng 1 Giá từ 40.000 – 60.000 vnđ/m²
2 Huy Hoàng Phát báo giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng cho tầng 2 Giá từ 70.000 – 90.000 vnđ/m²
3 Huy Hoàng Phát báo giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng cho tầng 3 Giá từ 80.000 – 100.000 vnđ/m²
4 Huy Hoàng Phát báo giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng cho tầng 4 Giá từ 90.000 – 110.000 vnđ/m²
5 Huy Hoàng Phát báo giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng cho tầng 5 trở lên Liên hệ

Huy Hoàng Phát hỗ trợ tư vấn báo giá lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại các xã, phường thuộc Hóc Môn

1 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Xã Bà Điểm, Hóc Môn Liên hệ 0904 74 4975
2 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Xã Tân Xuân, Hóc Môn Liên hệ 0835 748 593
3 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Xã Tân Hiệp, Hóc Môn Liên hệ 0825 281 514
4 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Xã Nhị Bình, Hóc Môn Liên hệ 0835 748 593
5 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Xã Trung Chánh, Hóc Môn Liên hệ 0904 991 912
6 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Xã Đông Thạnh, Hóc Môn Liên hệ 0934 655 679
7 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn Liên hệ 0904 991 912
8 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn Liên hệ 0904 706 588
9 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn Liên hệ 0835 748 593
10 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn Liên hệ 0934 655 679
11 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn Liên hệ 0825 281 514
12 Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá thay tôn nhà xưởng tại Thị trấn Hóc Môn, Hóc Môn Liên hệ 0904 706 588

Chú ý: Bảng báo giá dịch vụ lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát chưa chính xác 100%… Quý khách vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0904 74 4975 để được hỗ trợ tư vấn báo giá chính xác.

Liên hệ Huy Hoàng Phát tư vấn báo giá dịch vụ lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại Hóc Môn

  • 📲 Zalo: 0904 74 4975
  • ☎️Hotline: 0904 744 975
  • 🌐 Website: Suachuanhaotaitphcm.com
  • 💌 Mail: Suachuanhahuyhoangphat@gmail.com
  • ✅ Địa chỉ tư vấn lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại Hóc Môn

Bảng giá liên quan dịch vụ lợp mái tôn, thay tôn nhà xưởng tại Hóc Môn của Huy Hoàng Phát

5/5 - (1 bình chọn)

Thẻ liên quan :

Add Comment

Bài viết liên quan

Câu hỏi thường gặp

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn

❖ TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN DỊCH VỤ HUY HOÀNG PHÁT

❖ KHI NÀO BẠN CÓ NHU CẦU SỬA CHỮA NHÀ CỬA ?

❖ LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM ĐƠN VỊ SỬA CHỮA NHÀ TỐT NHẤT

❖ LÀM VIỆC VỚI ĐƠN VỊ SỬA CHỮA NHƯ NÀO CHO ĐÚNG